Gənclər evlərinin xidmətləri

Art studiya (art — incəsənət, studio — studiya) - daha geniş mənada incəsənət, yaradıcılıq studiyası və ya seksiyası; incəsənət nümunələrinin yaradılması və nümayiş etdirilməsi üçün məkan mənasını daşıyır.

Stolüstü oyunlar – şahmat və şaşki oyunları üzrə seksiya, mürəkkəb şahmat gedişlərinin həlli və yarışlara hazırlıq.

Xarici dillər klubu – bu klubu ziyarət edərək Siz, öyrənməkdə olduğunuz xarici dilin vətəni olan ölkənin mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış ola biləcək, əlavə danışıq təcrübəsi qazanacaq və həmçinin də, daha da çox yeni və maraqlı məlumatlar əldə edə biləcəksiniz.

Gənclər üçün qaynar xətt xidməti – yeniyetmə və gənclər üçün pulsuz psixoloji xidmət.

Ekologiya dərnəyi – ətraf mühitin öyrənilməsinə yönəldilmiş dərnəkdir. Biliklər təbiəti müşahidə etməklə və onun mühafizəsi uğrunda təşkil olunan tədbirlərdə fəal iştirak etməklə əldə edilir.

Peşə yönümü mərkəzi – yeniyetmə və gənclərin, onların bacarıq, imkan və əldə etdikləri biliklərdən asılı olaraq, peşə, karyera və gələcək həyat istiqamətlərinin seçiminə yardımçı olacaq mərkəz.

Elektron kitabxana – istifadəçilərin bilavasitə ixtiyarına verilən müxtəlif formatlarda rəqəmsal informasiya obyektlərinin bazasını özündə cəmləyən elektron kitabxana.

Karyera mərkəzi – tələbələrin, məzunların və gənc mütəxəssislərin özlərinə daha effektiv formada iş tapmalarına kömək edən və özündə iş axtarma metodları üzrə məsləhətləşməni, düzgün Cvnin, xasiyyətnamənin tərtibi və müsahibədən uğurla keçmə üsullarını cəmləyən informasiya müstəvisi.

Gənclərin İntellektual klubu – öz deduktiv bacarıqlarını inkişaf etdirmək, qısa zaman kəsiyində vacib qərarlar vermək bacarığına yiyələnmək və müdrik adamların əhatəsində vaxt keçirmək üçün mükəmməl vasitə.

Ünsiyyət klubu – məhdud fiziki imkanlı şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və onların sosial statusların yüksəldilməsi üçün əhəmiyyətli olan sosial bacarıq və vərdişlərin inkişaf etdirilməsinə və özünüinkişaf üçün əlavə stimulların yaradılmasına yönəldilmiş klub.

İnternet klub – gənclərə yüksək sürətli internet xidməti, yüksək keyfiyyətli kompüter xidməti təklif edən və maraqlı tematik tədbirlər keçirən klub.

Vətənpərvərlik klubu – bu klub gənclərə yüksək vətənpərvərlik, Vətənə sədaqət, Vətən qarşısında öz borcunu layiqincə yerinə yetirilməsi hissini aşılayır.

İstedadların hazırlığı laboratoriyası – fundamental elmlər üzrə istedadlı gənclərin hazırlanması üçün xüsusi müstəvi.

Texnika və ixtiraçılıq klubu – gənclərdə texniki yaradıcılıq və ixtiraçılıq üzrə klub.

Video studiya – video operator, rejissor və montajçı ixtisasları ilə maraqlanan kreativ insanlar üçün dərnək.

Ölkəşünaslıq dərnəyi – şəhər/rayonun keçmişi, bugünü, adət ənənələri, mədəniyyətinin öyrənilməsinə, gənclərdə mədəni irsin qorunmasına yönəldilmiş tərbiyəni formalaşdıran dərnək.

Kompüter qrafikası dərnəyi

Tikiş dərnəyi

Toxuculuq və tikiş dərnəyi

Xalçaçılıq dərnəyi – .

“Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramının (2005-2009-cu illər) Tədbirlər Planının 4.1.7.-ci bəndinə əsasən “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması” nəzərdə tutulmuşdur. İlk “Gənclər evi” 2006-cı ildə Ağsu rayonunda fəaliyyətə başlamışdır.