“Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələrində dərnək rəhbəri/metodist/psixoloq vəzifəsini tutmaq üçün ELAN

Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər, Qaradağ, Lənkəran, Balakən, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Gəncə, Şirvan “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələrində dərnək rəhbəri vəzifəsini tutmaq üçün
ELAN



Vəzifə funksiyaları :
Gənclərin dərnəyə cəlb edilməsi üçün təbliğat işlərini aparır, onları meyl və maraqlarına uyğun profilə istiqamətləndirir. Rəhbərlik etdiyidərnəyin (klubun) tərkibini komplektləşdirir, asudə vaxtın səmərəli, əyləncəli təşkili və dərnəyin(klubun) davamlı saxlanması üçün müasir, interaktiv təlim metodlarından istifadə edir. Məşğələlərin planını, cədvəlini tərtib edir və onların yerinə yetirilməsini təmin edir. Gənclərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini aşkara çıxarır, müxtəlif müsabiqələrdə iştirak etməklərinə səy göstərir, valideynlərə istedadlı gənclərin inkişafına dair məsləhətlər verir.
Dərnək və klubların təxmini siyahısı:
1. Vətənpərvərlik klubu
2. Karyera mərkəzi
3. Peşə yönümü mərkəzi
4. Kitabxana (həmçinin elektron kitabxana)
5. Rəsm studiyası
6. Texnika və ixtiraçılıq klubu
7. Gənc iqtisadçılar klubu
8. "İstedadların hazırlığı laboratoriyası" (fənnlər üzrə əlavə hazırlıq)
9. Xarici dil danışıq klubu (Conversation club)
10. Video studiya
11. Ölkəşünaslıq dərnəyi
12. Tikiş və toxuculuq dərnəyi
13. Ekologiya dərnəyi
14. Ünsiyyət klubu (Əlilliyi olan gənclərlə iş)
15. İnternet klub
16. Gənclərin intellektual klubu
17. Kompyüter qrafikası dərnəyi

Qeyd: “Gənclər Evi”ndən asılı olaraq bu və ya digər dərnək və klublar fəaliyyət göstərə bilər.

Dərnək rəhbəri işləmək üçün əsas tələblər:
• Yaşkateqoriyası: 30(35)-dək
• Təhsil: profilə uyğun ali və ya orta ixtisas
• Kompyuter bilikləri: MS Office, Internet Explorer, müasir interaktiv metodlardan istifadə bacarığı
• Dil bilikləri: Azərbaycan (əla), rus, ingilis (orta səviyyədə)
• İş təcrübəsi: ən azı 1 il
• Azərbaycan Respublikası Gənclər Siyasəti haqqında nəzəri biliklər
• Şəxsi keyfiyyətlər: məsuliyyətli, kreativ, təşəbbüskar, nizam-intizamlı, gənclərlə səbrli və innovativ işləmə bacarığı

İşə qəbul II mərhələdən ibarətdir:
I. Sənədlərin qəbulu :
Aşağıda qeyd olunan siyahı üzrə sənədlər 1 avqust 2017-ci il tarixədək Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinə təqdim edilməli və ya poçt vasitəsilə göndərilməlidir . (Ünvan: Bakı şəhəri, Az 1072, Olimpiya küçəsi 4; əlaqə telefonu: 465-62-73)
- ərizə
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
- kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
- ali təhsil haqqında sənədin surəti
- əmək kitabçasının surəti
- sağlamlıq haqqında arayış
- rəngli fotoşəkil 1 ədəd (ölçüsü 4 x 6)

Qeydlər:
- 1993-cü ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
- Qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda yalnız son 6 ay ərzində verilmiş sağlamlıq haqqında arayış qəbul edilir.
- Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi vətəndaş tərəfindən əl ilə doldurulmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.
- Fotoşəkil hazırkı dövrü əks etdirməlidir.

II. Müsahibə:
Müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatlar www.genclerevi.az internet saytında yerləşdiriləcəkdir.


Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər, Qaradağ, Lənkəran, Balakən, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Gəncə, Şirvan “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələrində metodist vəzifəsini tutmaq üçün
ELAN


Vəzifə funksiyaları
“Gənclər Evi” sosial xidmət müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq pedaqoji heyətin seçilməsində iştirak edir, işçilərin iş planınıvə dərs cədvəlini hazırlayır, onun icrasını koordinasiya edir, təlim-tərbiyə prosesinə lazım olan tədris materiallarını əldə edərək pedaqoji işçiləri yeni metodiki vəsaitlərlə tanış edir, onların ixtisasartımına dair seminarlar və treninqlər təşkil edir. Eyni zamandatəlim fəaliyyətinin səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaq məqsədiləmütəmadi olaraq gənclər arasında sorğunun keçirilməsinə nəzarət edir, istifadə olunan metodiki vəsait və avadanlıqlara görə məsuliyyət daşıyır.

Metodist işləmək üçün əsas tələblər:
• Yaş kateqoriyası: 30(35) –dək
• Təhsil: Ali (humanitar sahə üzrə)
• Kompüterbilikləri: MS Office, Internet Explorer və s.
• Dil bilikləri: Azərbaycan (əla), rus, ingilis (orta səviyyədə)
• İş təcrübəsi: təhsil sahəsində ən azı 2 il
• Azərbaycan Respublikası Gənclər Siyasəti haqqında nəzəri biliklər
• Şəxsi keyfiyyətlər: ciddilik, məsuliyyət, gənclərlə səbrli və innovativ işləmə bacarığı, yaradıcı yanaşma, məntiqi düşüncə,nizam-intizam qaydalarına nümunəvi riayət etmə qabiliyyəti

İşə qəbul II mərhələdən ibarətdir:
I. Sənədlərin qəbulu:
Aşağıda qeyd olunan siyahı üzrə sənədlər 1 avqust 2017-ci il tarixədək Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinə təqdim edilməli və ya poçt vasitəsilə göndərilməlidir . (Ünvan: Bakı şəhəri, Az 1072, Olimpiya küçəsi 4; əlaqə telefonu: 465-62-73)
ərizə
· şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
· kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
· ali təhsil haqqında sənədin surəti
· əmək kitabçasının surəti
· sağlamlıq haqqında arayış
· rəngli fotoşəkil 1ədəd (ölçüsü 4 x 6)

Qeydlər:
- 1993-cü ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
- Qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda yalnız son 6 ay ərzində verilmiş sağlamlıq haqqında arayış qəbul edilir.
- Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi vətəndaş tərəfindən əl ilə doldurulmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.
- Fotoşəkillərin hamısı eyni olmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.

II. Müsahibə:
Müsahibələrin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatlar www.genclerevi.az internet saytında yerləşdiriləcəkdir.

Vəzifə funksiyaları
“Gənclər Evi” sosial xidmət müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq pedaqoji heyətin seçilməsində iştirak edir, işçilərin iş planınıvə dərs cədvəlini hazırlayır, onun icrasını koordinasiya edir, təlim-tərbiyə prosesinə lazım olan tədris materiallarını əldə edərək pedaqoji işçiləri yeni metodiki vəsaitlərlə tanış edir, onların ixtisasartımına dair seminarlar və treninqlər təşkil edir. Eyni zamandatəlim fəaliyyətinin səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaq məqsədiləmütəmadi olaraq gənclər arasında sorğunun keçirilməsinə nəzarət edir, istifadə olunan metodiki vəsait və avadanlıqlara görə məsuliyyət daşıyır.

Metodist işləmək üçün əsas tələblər:
• Yaş kateqoriyası: 30(35) –dək
• Təhsil: Ali (humanitar sahə üzrə)
• Kompüterbilikləri: MS Office, Internet Explorer və s.
• Dil bilikləri: Azərbaycan (əla), rus, ingilis (orta səviyyədə)
• İş təcrübəsi: təhsil sahəsində ən azı 2 il
• Azərbaycan Respublikası Gənclər Siyasəti haqqında nəzəri biliklər
• Şəxsi keyfiyyətlər: ciddilik, məsuliyyət, gənclərlə səbrli və innovativ işləmə bacarığı, yaradıcı yanaşma, məntiqi düşüncə,nizam-intizam qaydalarına nümunəvi riayət etmə qabiliyyəti

İşə qəbul II mərhələdən ibarətdir:
I. Sənədlərin qəbulu:
Aşağıda qeyd olunan siyahı üzrə sənədlər 1 avqust 2017-ci il tarixədək Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinə təqdim edilməli və ya poçt vasitəsilə göndərilməlidir . (Ünvan: Bakı şəhəri, Az 1072, Olimpiya küçəsi 4; əlaqə telefonu: 465-62-73)
ərizə
· şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
· kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
· ali təhsil haqqında sənədin surəti
· əmək kitabçasının surəti
· sağlamlıq haqqında arayış
· rəngli fotoşəkil 1ədəd (ölçüsü 4 x 6)

Qeydlər:
- 1993-cü ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
- Qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda yalnız son 6 ay ərzində verilmiş sağlamlıq haqqında arayış qəbul edilir.
- Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi vətəndaş tərəfindən əl ilə doldurulmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.
- Fotoşəkillərin hamısı eyni olmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.

II. Müsahibə:
Müsahibələrin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatlar www.genclerevi.az internet saytında yerləşdiriləcəkdir.


Binəqədi, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər, Qaradağ, Lənkəran, Balakən, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Gəncə, Şirvan “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələrində psixoloq vəzifəsini tutmaq üçün
ELAN



Vəzifə funksiyaları
“Gənclər Evi” sosial xidmət müəssisəsinə müraciət edən gənclərin psixoloji diaqnostikasını (psixoloji test, monitorinq, oyun) aparır, təlim-tərbiyə, inkişaf, həyatda öz yerini tutmaq problemləri, həmyaşıdları ilə qarşılıqlı münasibətlər, özünütərbiyə, eyni zamanda peşəyönümlü məsələlərlə bağlı məsləhətlər verir. Hər bir gənc və yeniyetmənin psixoloji həssaslığını və xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, onların mənəvi cəhətdən daha sağlam inkişafı üçün konkret proqram, individual inkişaf planı işləyib hazırlayır, bilik və bacarıqların mənimsəməsində yaranan çətinliklərdə psixoprofilaktik işi təşkil edir, bununla bağlı valideyn və dərnək rəhbərlərinə məsləhətlər verir.

Psixoloq işləmək üçün əsas tələblər:
• təhsil: Ali (psixoloq, psixiatr)
• kompyuter bilikləri: MS Office, Internet və s.
• dil bilikləri: Azərbaycan (əla), rus, ingilis (orta səviyyədə)
• iş təcrübəsi: ən azı 2 il
• Azərbaycan Respublikası Gənclər Siyasəti haqqında nəzəri biliklər
• Şəxsi keyfiyyətlər: səbrli, nizam-intizamlı, tənqidi fikirlərə təmkinli yanaşma, gənclərlə rahat ünsiyyət qurmaq bacarığı, humanist, mərhəmətli

İşə qəbul II mərhələdən ibarətdir:
I. Sənədlərin qəbulu:
Aşağıda qeyd olunan siyahı üzrə sənədlər 1 avqust 2017-ci il tarixədək Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinə təqdim edilməli və ya poçt vasitəsilə göndərilməlidir. (Ünvan: Bakı şəhəri, Az 1072, Olimpiya küçəsi 4; əlaqə telefonu: 465-62-73)
. ərizə
· şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
· kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
· ali təhsil haqqında sənədin surəti
· əmək kitabçasının surəti
· sağlamlıq haqqında arayış
· rəngli fotoşəkil 1 ədəd (ölçüsü 4 x 6)

Qeydlər:
- 1993-cü ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil haqqında sənədlər “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
- Qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda yalnız son 6 ay ərzində verilmiş sağlamlıq haqqında arayış qəbul edilir.
- Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi vətəndaş tərəfindən əl ilə doldurulmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.
- Fotoşəkil hazırkı dövrü əks etdirməlidir.

II. Müsahibə:
Müsahibənin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatlar www.genclerevi.az internet saytında yerləşdiriləcəkdir.




Gənclər evləri və mərkəzləri


“Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramının (2005-2009-cu illər) Tədbirlər Planının 4.1.7.-ci bəndinə əsasən “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması” nəzərdə tutulmuşdur.
“Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramının (2005-2009-cu illər) Tədbirlər Planının 4.1.7.-ci bəndinə əsasən “Gənclər evi” sosial xidmət müəssisələri şəbəkəsinin yaradılması” nəzərdə tutulmuşdur. İlk “Gənclər evi” 2006-cı ildə Ağsu rayonunda fəaliyyətə başlamışdır.